Τα workshops της “plasteliniland” φιλοξενούντε σε φιλικό χώρο που λειτουργεί όλη την εβδομάδα.

Έχει διαμορφωθεί ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καθοδηγεί τα παιδιά σταδιακά να  πλάσουν τη δική τους ιστορία, με τους δικούς τους ήρωες και τη δική τους πλοκή, ως την ολοκλήρωση της.

Υπάρχει η δυνατότητα τα workshops να γίνονται και στο δικό σας χώρο ή περιοχή.

Τα workshops γίνονται σε όλη την διάρκεια της χρονιάς και χωρίζονται σε τρεις περιόδους. Το παιδί δεν είναι υποχρεωμένο να παρακολουθήσει όλες τις περιόδους.